Welkom bij Legio XI

Legio XI (het 11de legioen) werd tegelijkertijd met legio XII opgericht door Iulius Caesar in 58 v.C., om deel te nemen aan de campagne die hij in Gallië begonnen was met de oorlog tegen de Helvetii. Na de Gallische oorlogen en de Burgeroorlog werd het Elfde ontbonden in 45 v.C., om 3 jaar later terug opgericht te worden door Octavianus (later Augustus) en zich in de slag bij Actium (Griekenland, 31 v.C.) te onderscheiden door moed en heldhaft.
Haar titels kreeg het legioen van keizer Claudius na de onderdrukking (samen met het zevende legioen) van de opstand van Scribonianus tegen die laatste in 42 n.C.: Claudia Pia Fidelis, ofwel "loyaal en trouw aan Claudius".
Het elfde legioen is blijven bestaan tot in de 5de eeuw na Christus.

Legio XI CPF werd in de zomer van 2006 opnieuw opgericht, in de vorm van een “levende geschiedenis”-groep (vanuit het Engels “Living History”). De vereniging werd gesticht met als doel Vlaanderen en omstreken te laten kennismaken met het Romeinse militaire en civiele leven. Dit gebeurt op een waarheidsgetrouwe en zo correct mogelijke manier. Authenticiteit is troef! Alle informatie en bijhorende demonstraties die wij geven zijn gestoeld op wetenschappelijke bronnen: archeologische bronnen, antieke schrijvers, oude afbeeldingen en originele documenten (zoals militaire diploma's, papyri en tabletten). Al onze reconstructies zijn nauwgezet gebaseerd op de originele objecten, zoals ze door de Romeinen zelf gemaakt en gebruikt werden.