Vereniging

Momenteel telt onze vereniging een dertigtal leden. Verschillenden onder hen hebben een archeologische opleiding genoten, anderen hebben magische vingers voor het vervaardigen van allerlei objecten, sommigen hebben beide. Iedereen is altijd bereid om nieuwe leden met raad en daad bij te staan.

We beelden in hoofdzaak het militaire en civiele leven van de 1ste eeuw na Christus uit. In de toekomst willen we ons echter ook toeleggen op andere tijdsperioden, zoals de Republiek of de laat-Romeinse tijd.
De militaire afdeling toont verschillende types soldaten, onderofficieren, officieren en diverse hulptroepen.
In het burgerdeel is de aandacht vooral gericht op het ambachtelijke leven. Vele mensen verdiepen zich in een eigen specialiteit, zoals de Romeinse keuken, smuk en haartooi, metaalbewerking, diverse textieltechnieken, lederbewerking, en andere ambachten. Ook het religieuze leven uit de oudheid komt binnen Legio XI aan bod.

2007

2008

2009

2010

2011

  (Recentere foto's zijn op komst!)